1. 526OJ1B Odborný jazyk I

     Semestr
     3
     Přednášky
     0
     Cvičení
     2
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     z, zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15126 Kabinet jazyků
    2. Povinný předmět Odborný jazyk I je jednosemestrální kurs, pro jehož studium lze zvolit jeden z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština. Kurs je ukončen zápočtem a zkouškou. Cílem výuky je seznámit studenty se základní odbornou terminologií oboru architektury a stavitelství a poskytnout jim takové znalosti, aby byli schopni v cizím jazyce popsat ústně i písemně svůj architektonický projekt. Odborná terminologie se týká těchto oblastí: architektonický koncept, tvary a míry, popis místa stavby, umístění a dispozice objektu, popis budovy a její konstrukce, stavební materiály. Závěr semestru je věnován samostatným prezentacím, během nichž studenti prezentují svůj vlastní projekt vypracovaný na Fakultě architektury. Podmínkou přijetí do kursu je úspěšné složení zkoušky JZK (JAZYK ZKOUŠKA).


    
    


Please wait …