1. Vztah architektura, konstrukce, technologie, systémy technického zařízení, provoz budovy, vnitřní, vnější prostředí a jejich vzájemné interakce.
     1. 01/01

     Sylabus předmětu Technika prostředí budov

    2. Sylabus předmětu Technika prostředí budov

     1. technika_prostredi_budov PDF 125 KB

    
    


Please wait …