1. 524DTVP Teorie vnitřního prostředí budov

     Semestr
     1
     Jazyky výuky
     český
     Typ
     volitelný
     Studijní programy
     P 3501 V007 Architektura a urbanismus: Architektura - teorie a tvorba
     Ústavy
     15124 Ústav stavitelství II
    2. Vyučující

    3. Rovnice vnitřního prostředí budov. Syndrom nemocných budov. Stavební biologie. Tepelně - vlhkostní konstituenta prostředí. Odérové mikroklima. Toxické látky v interiéru. Ohrožení mikroby. Aerosoly. Statická elektřina v interiéru. Elektroiontové mikroklima. Elektromagnetická složka prostředí. Psychické mikroklima.
     1. 01/01

     Sylabus předmětu Teorie vnitřního prostředí budov

    4. Sylabus předmětu Teorie vnitřního prostředí budov

     1. teorie_vnitrniho_prostredi_budov PDF 126 KB

    
    


Please wait …