1. Tepelná technika - navrhování obalových konstrukcí budov z hlediska stavební tepelné techniky, principy konstrukčního řešení tepelných mostů, navrhování prostorů z hlediska letní tepelné stability. Denní a umělé osvětlení - v rámci denního osvětlení seznámení se s metodou využívající Kittlerovy protraktory, zpracování kompletní světelně - technické studie složitého osvětlovacího systému - v rámci umělého osvětlení je probírána ekonomie návrhu a provozu a údržba osvětlovacích soustav, dále pak měření a hodnocení parametrů umělého osvětlení ve vnitřních prostorách. \Stavební akustika předmětů - metoda výpočtu laboratorní vzduchové neprůzvučnosti, zpracování hlukové studie k posouzení svislé nebo vodorovné dělící konstrukce.
     1. 01/01

     Sylabus předmětu Stavební fyzika

    2. Sylabus předmětu Stavební fyzika


    
    


Please wait …