1. Prohloubení znalostí v oblastech stavebního práva, obchodního a občanského práva a autorského práva se zaměřením na správní řízení v průběhu investičního procesu, právní a smluvní zajištění projektové a inženýrské činnosti během projektové přípravy staveb, realizace staveb a uvádění staveb do provozu.
     1. 01/01

     Sylabus předmětu Vybrané problémy práva v architektuře a stavitelství

    2. Sylabus předmětu Vybrané problémy práva v architektuře a stavitelství

     1. vybrane_problemy_prava_v_arch_a_stavebnictvi PDF 128 KB

    
    


Please wait …