1. 524SF1B Stavební fyzika I

     Semestr
     3
     Přednášky
     1
     Cvičení
     1
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15124 Ústav stavitelství II
    2. Vyučující

    3. Denní osvětlení a sluneční záření v budovách a jeho význam pro uživatele budovy. Návrh a hodnocení budov z hlediska proslunění a denního osvětlení. Požadavky norem a metody jejich prokazování při územním a stavebním řízení. Zvuk v životním a pracovním prostředí člověka, vnímání zvuku, základní veličiny, limity zvuku, zdroje zvuku, šíření zvuku ve volném a difúzním poli, šíření zvuku přes překážku, pohlcování zvuku, účelové pohlcovače, základy akustiky konstrukcí (neprůzvučnost, kročejový zvuk), základy prostorové akustiky, základy urbanistické akustiky.

    
    


Please wait …