1. 524PAM1 Provádění a stavební management I

     Semestr
     6
     Přednášky
     2
     Cvičení
     2
     Kredity
     4
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     z, zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15124 Ústav stavitelství II
    2. Vyučující

    3. Problematika stavebně technologického projektování - souběžný návrh konstrukce a jejího provedení, nasazení potřebných strojů, pomocných konstrukcí a zařízení staveniště pro jednotlivé konstrukčně výrobní systémy technologických etap pozemních objektů (zemní práce až dokončovací práce a kompletace). \Zapracování stavebně technologických hledisek do projektového řešení objektů výběrem vhodných variant konstrukčně výrobních systémů (řešení spodní a vrchní stavby a jejich vyhodnocení ze stavebně technologických hledisek) - návrh a realizace architektonických konstrukcí a detailů a jejich posouzení z hlediska složitosti provedení a zajištění. /Pro absolvování předmětu jsou nezbytné znalosti z předmětů pozemního stavitelství a nosných konstrukcí.

    
    


Please wait …