1. 523DPSO Architektonicko - konstrukční detail

     Semestr
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     P 3501 V007 Architektura a urbanismus: Architektura - teorie a tvorba, P 3501 V003 Architektura a urbanismus: Architektura, stavitelství a technologie
     Ústavy
     15123 Ústav stavitelství I
    2. Kvalita řešeného detailu podmiňuje užitnou kvalitu řešeného problému. Předmět je proto zaměřen na současný a perspektivní rozvoj teorie a tvorby detailu z hledisek výtvarných, funkčních, materiálových, konstrukčních, fyzikálních, realizačních, provozních a ekonomických. Pozornost je věnována problémům trvanlivosti a spolehlivosti technického řešení a základní příčinám poruch.
     1. 01/01

     Sylabus předmětu Architektonicko-konstrukční detail

    3. Sylabus předmětu Architektonicko-konstrukční detail

     1. architektonicko_konstrukční_detail PDF 126 KB

    
    


Please wait …