1. 01/01

     Sylabus předmětu Novodobé konstrukce pozemních staveb

    1. Sylabus předmětu Novodobé konstrukce pozemních staveb

     1. novodobe_kce_pozemnich_staveb PDF 126 KB
    2. Intenzivní rozvoj vědy, techniky a technologie především v poválečném období umožnil vývoj a radikální rozvoj nových konstrukčních principů od hlavního systému až po detail. Původní tradiční metoda navrhování je nahrazena novou inovační (heuristickou) metodou. Výsledkem tohoto přístupu je kromě nových technických a technologických poznatků rovněž objev nových principů estetických a jejich uplatnění v konečném řešení architektonického díla. V předmětu budou sledovány tyto proměny v aplikaci na jednotlivé stavební materiály.

    
    


Please wait …