1. 523DMA6 Materiály v architektuře

     Semestr
     1
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     P 3501 V003 Architektura a urbanismus: Architektura, stavitelství a technologie
     Ústavy
     15123 Ústav stavitelství I
    2. Dřevo jako hlavní stavební materiál - charakteristika dřeva pro výstavbu, technologie zpracování, použití ve stavebních konstrukcích. Dřevo a architektonická forma - konstrukční systémy a jejich vliv a vztah k architektonické formě (od minulosti až po současnost), exaktní metody návrhů systémů. Doplňkové dřevěné konstrukce - obvodové pláště, dřevo v interiéru, prvky drobné architektury aj.

    
    


Please wait …