1. 523DMA5 Kámen v architektuře

     Semestr
     1
     Jazyky výuky
     český
     Typ
     volitelný
     Studijní programy
     P 3501 V003 Architektura a urbanismus: Architektura, stavitelství a technologie
     Ústavy
     15123 Ústav stavitelství I
    2. Geologie a technická petrografie - systém hornin, horniny jako stavební surovina, stavební a dekorační kameny, působení atmosféry a hydrosféry na stavební kameny. Uplatnění v architektuře - přehled druhů ušlechtilých kamenů a vhodnost stavebního materiálu, historický přehled použití kamene na doplňkové konstrukce (obklady, dlažby apod.), konstrukční systémy (klenby). Umělý kámen - současná technologická, technická a estetická úroveň vyráběných prvků, pravidla pro použití. Poruchy konstrukcí z kamene - rozbor příčin a způsoby řešení nápravy.

    
    


Please wait …