1. 523DMA4 Kov v architektuře

     Semestr
     1
     Jazyky výuky
     český
     Typ
     volitelný
     Studijní programy
     P 3501 V003 Architektura a urbanismus: Architektura, stavitelství a technologie
     Ústavy
     15123 Ústav stavitelství I
    2. Kov jako hlavní stavební materiál - charakteristika základních stavebních kovů, vývoj kovových konstrukcí, současný stav a trend vývoje. Kov a architektonická forma – tuhé konstrukční systémy, visuté a zavěšené systémy, kombinované systémy. Formové ztvárnění. Exaktní metody návrhu systémů. Kov v doplňkových konstrukcích - obvodové pláště budov, uplatnění interiéru, prvky drobné architektury, dekorační a doplňkové prvky. Doplňujícím tématickým celkem bude informace o speciálních kovových konstrukcích - mosty, stožáry, věže aj.

    
    


Please wait …