1. 523PS5B Pozemní stavitelství V

     Semestr
     5
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15123 Ústav stavitelství I
    2. Tradiční forma cvičení ve skupinách (24 studentů). \Poruchy spodní stavby, poruchy nosných konstrukcí budov, obvodových plášťů a střech, poruchy teras i vnitřních konstrukcí historických i novodobých budov všech hlavních konstrukčních typů, způsoby oprav i obnovy; seminární práce - analýza příčin poruch zvoleného objektu či jeho části, doporučení nápravných opatření.

    
    


Please wait …