1. 523PS3B Pozemní stavitelství III

     Semestr
     3
     Přednášky
     2
     Cvičení
     2
     Kredity
     4
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     z, zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15123 Ústav stavitelství I
    2. Tradiční forma cvičení ve skupinách (24 studentů). \Kompletační konstrukce: fasádní pláště vícevrstvé a lehké - požadavky, principy, materiály, varianty konstrukčních principů, detaily, vývojové trendy; výplně otvorů: okna, dveře, vrata, světlíky; svislé dělící konstrukce: nosné, nenosné, přestavitelné, skříňové příčky; horizontální kompletační konstrukce: skladby podlah; montované podhledové konstrukce.

    
    


Please wait …