1. 523PS2 Pozemní stavitelství II

     Semestr
     2
     Přednášky
     2
     Cvičení
     2
     Kredity
     4
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     z, zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15123 Ústav stavitelství I
    2. Tradiční forma cvičení ve skupinách (24 studentů). \Vertikální komunikace: schodiště - požadavky, principy návrhu, tvarové a materiálové varianty řešení; rampy, výtahy a eskalátory; nosné konstrukce střech plochých a šikmých, tvarosloví, materiálové varianty krovových konstrukcí; základové konstrukce a spodní stavba: hydrogeologické poměry, návrh, konstrukční principy, hydroizolační ochrana; halové stavby: konstrukce ohýbané, rá¬mové, tlačené obloukové, tažené visuté lanové, membránové, pneumatické.

    
    


Please wait …