1. 523PS1 Pozemní stavitelství I

     Semestr
     1
     Přednášky
     2
     Cvičení
     1
     Kredity
     3
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     z, zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15123 Ústav stavitelství I
    2. Tradiční forma cvičení ve skupinách (24 studentů). \Úvodní kurz pozemního stavitelství – předprojektová a projektová příprava, realizace a provoz budov, stavební legislativa, jednotlivé fáze projektové dokumentace; základní konstrukční systémy budov: stěnové, skeletové, prostorové, kombinované a smíšené; stavby na bázi dřeva; výškové stavby a supersystémy; požadavky, principy a funkce nosných konstrukcí svislých, vodorovných či předsazených.

    
    


Please wait …