1. 523GD Geodézie

     Semestr
     5
     Přednášky
     1
     Cvičení
     1
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15123 Ústav stavitelství I
    2. Vyučující

    3. Cvičení - tradiční forma cvičení ve skupinách (12 studentů) geodézie, zeměměřické orgány ČR, geodetické body a referenční systémy, mapové podklady pro projektování staveb, geodetická část projektové dokumentace, vytyčování staveb, katastr nemovitostí, oceňování výkonů.

    
    


Please wait …