1. 522DNK7 Vybrané statě z nosných konstrukcí

     Semestr
     1
     Jazyky výuky
     český
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     P 3501 V003 Architektura a urbanismus: Architektura, stavitelství a technologie
     Ústavy
     15122 Ústav nosných konstrukcí
    2. Formy moderních nosných konstrukcí ve všech materiálových variantách, tj. z kamene, zdiva, betonu, kovů a dřeva. Vztah celkového statického konceptu k detailnímu řešení konstrukce. Volba a hodnocení variant - kritéria statická, výrobní, ekonomická. Studium konkrétních příkladů z tuzemska i zahraničí. Speciální problematika řešení konstrukcí s ohledem na vliv seismicity a poddolování. Problematika rekonstrukcí a zesilování nosných konstrukcí.

    
    


Please wait …