1. 522DMA2 Materiálové inženýrství

     Semestr
     1
     Jazyky výuky
     český
     Typ
     volitelný
     Studijní programy
     P 3501 V003 Architektura a urbanismus: Architektura, stavitelství a technologie
     Ústavy
     15122 Ústav nosných konstrukcí
    2. Vyučující

    3. Prohloubení znalosti o stavebních hmotách. Od popisu hmot se přechází na výklad vlastností a chování hmot ve vztahu k jejich struktuře a složení. Utřídění současných poznatků o chování hmot a závislosti mechanicko - fyzikálních vlastností na vnějších vlivech a změnách prostředí, vytváří souhrn vstupních dat pro programování nových stavebních hmot s optimálními vlastnostmi pro dané stavební aplikace a prognózy výroby nových typů materiálů.

    
    


Please wait …