1. 522DG Deskriptivní geometrie

     Semestr
     1
     Přednášky
     2
     Cvičení
     2
     Kredity
     4
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15122 Ústav nosných konstrukcí
    2. Vyučující

    3. Cílem předmětu je rozvoj prostorové představivosti studentů a výuka základních zobrazovacích metod použitelných v práci designéra. Při zobrazování objektů v axonometrii a lineární perspektivě budou využívány sítě. Obsahem předmětu jsou dále základy teorie osvětlení objektů a seznámení s plochami, s důrazem na jejich využití v praxi. Získané vědomosti studenti uplatní zejména v ateliérech a při počítačovém navrhování v CADu.

    
    


Please wait …