1. Externisté

     1. 01/01

     Sylabus předmětu Ekologie

    2. Sylabus předmětu Ekologie

     1. ekologie PDF 127 KB
    3. Cílem je zprostředkovat studentům základní teoretická a praktická východiska ekologických disciplín v měřítku krajiny. Student – architekt je po absolvování schopen hodnotit krajinu z různých ekologických a krajinně-ekologických pohledů. Představeny jsou metody přímého hodnocení krajiny i metody aplikované (klasifikace, typologie aj.). Krajina je zde představena jako rámec, ve kterém architekt navrhuje svá díla, ale i jako samotný předmět jeho zájmu. Předmět rovněž představuje základní nástroje ekologického plánování v krajině a staví je do kontextu s architekturou a územním plánováním. Výuku doplňují tématické přednášky zaměřené na vytváření strategií udržitelného rozvoje jako participační proces, urbánní ekosystémy, „zelené stavění“.

    
    


Please wait …