1. 521DG2 Deskriptivní geometrie II

     Semestr
     2
     Přednášky
     1
     Cvičení
     2
     Kredity
     3
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15122 Ústav nosných konstrukcí
    2. Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti z oblasti zobrazovacích metod, teorie osvětlení a teorie ploch architektonické praxe. Důraz při výuce je kladen nejen na rozvíjení prostorové představivosti studentů, ale i na kvalitní grafický projev. Získané vědomosti studenti uplatní zejména v ateliérech a při počítačovém navrhování v CADu. \Cvičení probíhá tradiční formou, je doplněno konzultacemi individuálně zadávaných prací.

    
    


Please wait …