1. 519U6N Urbanismus VI - Tendence

     Semestr
     9
     Přednášky
     1
     Cvičení
     1
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15119 Ústav urbanismu
     1. Studijní modul
      PP Památková péče
      Typ
      povinně volitelný
     2. Studijní modul
      ZKA Zahradní a krajinná architektura
      Typ
      povinně volitelný
     1. Předmět uvádí studenty do problematiky současného města a jeho nových, dosud nezodpovězených otázek. Cílem předmětu je ukázat studentům, jak dynamicky se současná společnost a město proměňuje, a naučit je, jak se v jeho neurčitém a komplexním prostředí orientovat pomocí získaných teorietických znalostí. V úvodu předmětu jsou studenti seznámeni s nejnovějšími urbanistickými tématy, tendencemi a teoriemi konce 20. a počátku 21. století. Poté se aktivně zapojují do výuky jako členové týmů a pomáhají nezodpovězené otázky a problémy současného města formulovat, vyjasňovat a zasadit do širšího rámce společenských souvislostí. Studenti jsou při práci rozděleni do několika zájmových skupin, přičemž své analýzy, koncepty a návrhy řešení musí prezentovat vizuální i verbální formou. 

      Téma pro ZS 2015 je Město a mobilita. Vztah dopravy a kvality života. V tomto roce zahajujeme mezioborovou spolupráci architektů, dopravních inženýrů a umělců nad společným tématem Města a mobility - vztahu dopravy a kvality života ve městě. Diskuze bude probíhat ve dvou rovinách, v obecné rovině budeme pojmenovávat problémy současnosti a hledat možnosti, příležitosti a vize týkající se dopravy ve městech, v konkrétní rovině potom prozkoumáme možnosti zadaných pražských lokalit. Seminář bude probíhat ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT, s UMPRUM a IPR. 

     2. U VI Tendence 2015

      1. U6_2015_harmonogram_kontakty DOCX 14 KB
      
      1. 01/18

       

      1. Urbanismus VI Tendence 2015 - Město a mobilita
      2. Urbanismus VI Tendence 2015 - Město a mobilita
      3. Urbanismus VI Tendence 2015 - Město a mobilita
      4. Urbanismus VI Tendence 2015 - Město a mobilita
      5. Urbanismus VI Tendence 2015 - Město a mobilita
      6. Urbanismus VI Tendence 2015 - Město a mobilita
      7. Urbanismus VI Tendence 2015 - Město a mobilita
      8. Urbanismus VI Tendence 2015 - Město a mobilita
      9. Urbanismus VI Tendence 2015 - Město a mobilita

      Urbanismus VI Tendence 2015 - Město a mobilita

      

    
    


Please wait …