1. 519U2B Urbanismus II - Vývoj

     Semestr
     5
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15119 Ústav urbanismu
     1. Vyučující

      JUDr. PhDr. Jiří Plos

      
     1. V předmětu je student seznámen s výkladem základních pojmů, metod a metodik stavby měst, vývoje osídlení a jeho forem (morfogeneze strukturální a funkční) od prehistorie osídlení přes vývoj v klíčových obdobích vývoje kultury urbánního a krajinného utváření (uspořádání a využívání) prostoru v evropském civilizačním okruhu v dalších nejvýznamnějších civilizačních okruzích – Přední Východ, Indie a indický subkontinent, Dálný Východ, Amerika a americké kultury severní, střední a jižní Ameriky, a to ve vzájemných souvislostech – podobnostech a rozdílnostech – až po globální současnost. Výklad je zaměřen na porozumění kategoriálním pojmům a specifickým metodám a jejich místu v myšlení o městu a venkovu, o jejich výstavbě v souvislostech krajinných (resp. též přírodních) – člověk, prostor, místo, cesta-pohyb, architektura, kultura, čas, a to v širších civilizačně kulturních souvislostech, a na výklad některých vybraných témat vývoje osídlení. Zvláštní pozornost je věnována „metaměstu“, resp. souhrnnému popisu vývoje (město – velkoměsto – megaměsto) ve smyslu současných teorií města a směrů/tendencí vývoje městského osídlení a krajiny pro třetí tisíciletí v historických paralelách a souvislostech.
      

    
    


Please wait …