1. 519U1B Urbanismus I - Prostředí

     Semestr
     4
     Přednášky
     2
     Cvičení
     1
     Kredity
     3
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     z, zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15119 Ústav urbanismu
     1. Předmět je vstupem do urbanistické disciplíny a seznamuje studenty s východisky, podmínkami a principy urbanistické tvorby. Zabývá se v první části charaktery prostředí a základními podmínkami a požadavky majícími vliv na uspořádání sídel. Seznamuje posluchače se pojmy urbanistické typologie. Jednotlivé prvky popisuje a klasifikuje jak z pohledu prostorového tak i funkčního, včetně popisu základních parametrů (základní kameny stavby měst – především stavební struktury a urbánní prostory). V druhé části jsou popsány základní kompoziční principy, jejich vliv na vnímání i užívání prostoru a odlišné prostorové modely sídel. Principy jsou demonstrovány na konkrétních příkladech sídel různých velikostí a významu, v odlišných krajinných a topografických situacích. Specificky je vyložen, z pohledu typologie a kompozice, fenomén pražského prostředí. /Cvičení jsou prováděna ve formě blokové výuky a jsou zaměřena především na poznání a pochopení charakteru konkrétního urbánního prostředí jako celku i jeho jednotlivých typologických prvků. Následně na aplikaci poznané typologie v podobě vlastního návrhu prostředí menšího urbánního celku.
      

    
    


Please wait …