1. 518NS6 Nauka o stavbách VI

     Semestr
     9
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15118 Ústav nauky o budovách
     1. Studijní modul
      PP Památková péče
      Typ
      povinně volitelný
     2. Studijní modul
      ZKA Zahradní a krajinná architektura
      Typ
      povinně volitelný
    2. Garant předmětu

     1. prof. Ing. arch. Roman Koucký

     NETYPOLOGICKÉ STRATEGIE tvorby vystavěného prostředí: v rámci předmětu mají posluchači možnost prohloubit své znalosti tvorby vystavěného prostředí o jiné metody než ty založené na klasické empirické typologii. Součástí předmětu je i prezentace komunikačních strategií, sounáležitosti technického, vizuálního, textového a případně jiného zobrazování a prezentování návrhu stavby klientovi, práce s veřejností i médii.

     1. OBSAH PŘEDMĚTU

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. program následujících přednášek

       _Různé způsoby a úrovně prezentace soutěžního projektu, procesu výstavby i hotové budovy vůči odborné i laické veřejnosti. Případová studie budovy Národní technické knihovny v Praze - Dejvicích (Projektil Architekti, 2001-2009).

       _Architekt a jeho text_Jean Nouvel dokumentuje vlastní architekturu plánem, obrazem i textem; reflektuje situaci architektonické profese v obecné rovině, a tím naplňuje tradiční kulturní ideu architektury jako celistvé profese, slučující technické a humanitní aspekty.

       _Architekt a jeho text (2)_Rem Koolhaas je původní profesí spisovatel a filmový scénárista; je autorem provokativních i pronikavých textů, které odhalují současný stav architektonické profese a podmínek, ve kterých působí. Rozbor dvou klíčových textů, reflektujících současnou situaci architektury a limitované možnosti typologie v realitě dnešní stavební praxe.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. seznam cvičení

       předmět nemá cvičení

       *součástí přednášek je odevzdání úkolu, které studenti odevzdávají prostřednictvím aplikace moodle

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     2. motto 1:

      Přijímaná paradigmata a koncepty egyptologů vyžadují pořádnou revizi. Jako pozadí a bod reference pro tento přístup uvádím ideje profesora Thomase S. Kuhna, který první razil heslo „změna paradigmatu“. Když jsem v sedmdesátých letech minulého století končil svá univerzitní studia, byl jsem velmi ovlivněn Kuhnovou knihou Struktura vědeckých revolucí. V této knize Kuhn navrhl radikální koncept, že ke skutečným změnám ve vědě dochází dramaticky a revolučním způsobem, nikoliv postupně. Doufám, že podpořím tato semena revoluce novými paradigmaty uvedenými v této knize. (z úvodu autora ke knize – Stephen S. Mehler: Osiridiva země, Adventures Unlimited Press 2001, česky Dobra 2007)

     3. motto 2:

      Více než dvacet let jsem psal články a přednášky. Mnohé z nich mají neobvyklou formu – zvláště přednášky – protože ty byly vytvářeny obdobným způsobem, jakým komponuji svoje skladby. Důvodem k tomu byla často snaha vyjádřit to, co chci, takovým způsobem, který by posluchači umožnil přímo to zažít a ne o tom jen slyšet. To znamená, jestliže se zabývám řadou rozdílných činností, snažím se vnést jejich vliv i do formy svých přednášek. (z předmluvy autora ke knize – John Cage: Silence, Wesleyan University Press 1961, česky Tranzit 2010)

      
      1. 01/12

      literatura k přednáškám Mikoláše Bělíka

     1. 00/ úvod cyklu NS VI (Roman Koucký a hosté) (15-09)

      Vysvětlení metody práce, obsah a harmonogram semestru, představení přednášejících a hostů… Základní teze ke „změně paradigmatu“ – pouhá funkce na architekturu dnes již nestačí! John Cage o soudobé hudbě – příznačná paralela…

     2. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Požadavky na studenta:

       Absolutorium bakalářského studia (zejména předměty NS I-V).

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Metoda výuky:

       Série přednášek garanta předmětu, spolupracovníků a hostů s následnou diskusí. (presenční listina). Zpracování záznamů z přednášek, případně diskusí. (záznam z jednání, deník). Odevzdání zadaného úkolu.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Metoda hodnocení:

       Klasifikovaný zápočet. Hodnocení závisí na aktivní účasti na přednáškách a následných diskusích, na kvalitě odevzdané práce.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      4. Cíl předmětu – anotace:

       Předmět „nauka o stavbách VI“ je jediným předmětem garantovaným ústavem nauky o budovách v magisterském studiu. Jeho cílem je rozšířit základní znalosti „nauky o budovách“ typologického charakteru zejména o netypologické strategie tvorby architektury. V tomto předmětu, kterému musíme do budoucna také najít adekvátní jméno, naznačíme „změnu paradigmatu“, paradigmatu, který provází téměř celé dvacáté století: „forma sleduje funkci“. Vzhledem k tomu, že toto paradigma je podmínkou možná nutnou, nikoli ovšem pro architekturu postačující, vzhledem k předpokladu, že si studenti již v bakalářském studiu osvojili „navrhování budov“ na klasickém typologickém základu, bude tento závěrečný předmět k danému tématu „nauka o budovách“ koncipován se zásadním důrazem na architekturu, na koncept budovy. Jednotlivé přednášky budou sledovat také průběh a strategie návrhu, ale i jeho presentace klientovi, úřadům, veřejnosti i médiím.

       Součástí práce v semestru proto bude především práce s architektonickým textem, s vizuální komunikací myšlenky, úvodního návrhu stavby a celkového vyznění budovy…

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. Roman Koucký, Petr Štěpánek Integrovaná Střední Škola Technická a Ekonomická ISŠTE, Sokolov

      1. CZ_sokolov PDF 3 MB
      
      

    
    


Please wait …