1. 518NS3B Nauka o stavbách III (Občanské stavby I)

     Semestr
     3
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15118 Ústav nauky o budovách
    2. Vyučující

     1. doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.
     2. prof. Ing. arch. Irena Šestáková
     3. doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

                                                          garantem předmětu je Z. Stýblo

     Ing. arch. Mirjana Petrik

     * Přednášky mají  také externisti - specialisté v oboru.

    3. Předpisy + požární ochrana - základní podklady

     1. Přednáška NS iii - PO vs. OS PDF 1 MB
     2. Přednáška NS iii - OTP vs OS PDF 10 MB
    4. O cyklu přednášek ZS 2017-18

     Posluchači jsou seznámeni se zásadami analýzy a navrhování budov zajišťujících chod obce (OBČANSKÉ STAVBY 1).
     Obecné principy návrhu občanských staveb, vliv předpisů na návrh obč. staveb vývoj od antiky, úloha klášterů při
     návratu komplexity civilizace po kolapsu Římské říše, stavby sociální, zdravotnické, pohostinské (hotely a restaurace),
     distribuční (obchody, samoobsluhy, obchodní domy) a produkční (malé dílny a farmy), organizační (administrativní) a kostely.

     PROGRAM PŘEDNÁŠEK:

     4. 10.                    Od jednoty ke komplexitě, a kolapsu?                                   Z. Stýblo
     11. 10.                  Péče o potřebné v současnosti                                              I. Šestáková
     18. 10.                  Stavby pro zdravotnictví                                                       K. Fořtl
     25. 10.                  Společné znaky občanských staveb                                        Z. Stýblo
     1. 11.                    Komunikace v občasných staveách, galerie a muzea                Z. Stýblo
     8. 11.                    Stavby pro administrativu                                                      E. Forejt
     15. 11.                  Stavby pro ubytování - Hotely                                                Z. Stýblo
     22. 11.                  Restaurace a kuchyně                                                            Z. Stýblo + Z. Lipš
     29. 11.                  Stavby pro produkci a distribuci                                              Z. Stýblo
     6. 12.                    Architektura a design pro děti                                                 M. Petrik
     13. 12.                  Vliv předpisů na občanské stavby                                            Z. Stýblo
     20. 12.                  Kostely – proměna sakrálního prostoru                                    N. Schmidt
     3. 1.                      Proměnnost občanských staveb                                              Z. Stýblo

                                                                                                                  

     Z. STÝBLO - KONZULTACE I PRO PROJEKTY v mč. 435:     od 20. 02. 2018      v úterý 10:00 - 13:00

                                                                                                        od 05. 04. 2018 ve čtvrtek  10:00 - 13:00

                                                                                                        *   27. 02. 2018                   11:30 - 14:30

                                                                                                                                                                                                         

      LITERATURA:

     Základní:

     Stýblo, Zbyšek, Školské stavby, Nakladatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04570-7, část B, část F

     Vlček, Pavel a kol., Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha, 1998, 2002, ISBN 80-85983-17-6                    

     Sakrální architektura, Vydavatelství ERA, Brno 2004.

     Adolf Adam: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Vyšehrad, Praha 2001, (s. 400–437).   

     Šestáková, I.; Dvořák, O.; Bouček, J., Stavby pro sociální služby, Nakladatelství ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03385-6

     K. Fořtl, Zdravotnické stavby, Nakladatelství ČVUT 2009, ISBN 978-80-0104-256-4

     J. De Chiara, J. H. Callender, Time saving standards for Building Types, McGRAW-HILL BOOK COPANY,  New York 1980, ISBN 0-07016256-4

     A. Krasický a kol., Občanské stavby II, SNTL, Praha 1989, ISBN-80-03-000 85-8

     Štípek J., Paroubek J., Papadopoulos, Nauka o budovy stavbách. Administrativní budovy,
     Nakladatelství ČVUT, 2008, ISBN: 978-80-01

     Další:

     Jean Wolfgang Stock: Europäischer Kirchenbau / European Church Architecture 1900-1950, Prestel München 2006.

     Jean Wolfgang Stock: Europäischer Kirchenbau / European Church Architecture 1950-2000, Prestel München 2002.

    5. Zkouška

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     1. Průběh zkoušky

      Zkouška probíhá jako kombinovyná písemná a ústní. Obě části probíhají ve stejný den a bezprostředně navazují,

      zhruba vyplňují čas vymezený na zkoušku v KOS. Známka se uděluje na konci ústní části, bez jejího absolvování,

      bez ohledu na výsledky písemného testu, nemůže být udělena. Základem pro klasifikaci je písemný test,

      ústní část jeho výsledky potvrdí nebo koriguje.

      Otázky jsou ze sedmi okruhů:

                 1) Obecné principy typologie OBČANSKÝCH STAVEB

                 2) Ovlivnění OBČANSKÝCH STAVEB předpisy

                 3) Zásadní řešení komunikací OBČANSKÝCH STAVEB

                 4) Kolaps a regenerace, kostely, kláštery

                 5) Stavby pro péči zdravotní a sociální

                 6) Stavby pro pohostinství, hotely a restaurace, kuchyně

                 7) Stavby pro organizaci, produkci a distribuci

      V rámci testu je sedm otázek, po jedné z každého okruhu,

      více v přiloženém dokumentu.

      1. NS iii - Okruhy otázek PDF 445 KB
      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    
    


Please wait …