1. 518NS1B Nauka o stavbách I

     Semestr
     1
     Přednášky
     2
     Cvičení
     1
     Kredity
     3
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     z, zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15118 Ústav nauky o budovách
    2. Posluchači jsou seznámeni se zásadami dimenzování a navrhování prostorů s použitím antropometrie, psychologie a fyziologie člověka. Získají základní vědomosti o různých vlivech na koncept budovy. V seminářích jsou rozpracovávána některá témata přednášek.
     1. Přednášky ZS 2014-15

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Miroslav Cikán_Obsah a forma

       1. Obsah s Forma 141212 PDF 20 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Michaela Brožová_Světlo

       1. Michaela Brožová PDF 2 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Přednášky ZS 2013-14

       1. 1_úvodní přednáška PDF 12 MB
       2. 2_Michal Kohout_místa, vztahy, rozměry PDF 7 MB
       3. 3_1_Brožová, Šrámek_strukturální plán PDF 12 MB
       4. 3_2_Brožová, Šrámek_raumplan PDF 7 MB
       5. 3_3_Brožová, Šrámek_volný plán PDF 8 MB
       6. 4_Hlaváček, Brožová_otvory a světlo PDF 17 MB
       7. 5_Jan Jehlík_architektura urbanismu PDF 5 MB
       8. 7_Hlaváček, Šajtar_doprava PDF 9 MB
       9. 8_Jiří Plos_profil architekta PDF 4 MB
       10. 10_Petr Hlaváček_výkonové fáze PDF 9 MB
       11. 11_1_Magdalena Hlaváčková_interiér PDF 10 MB
       12. 11_2_Magdalena Hlaváčková_interiér PDF 9 MB
       13. 11_3_Magdalena Hlaváčková_interiér PDF 8 MB
       14. 9_Radek Kolařík_mřížka PDF 20 MB
       15. 12_Miroslav Cikán_památková péče PDF 7 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     2. Cvičení a přednášky

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Podkaldy cvičení SVĚTLO

       vše

       Soubory obsahují zadání cvičení, výklad na cvičení a návod pro zpracování cvičení, vše nutné pro zpracování cvičení. Podklady a pomůcky dle zadání cvičení musí mít studenti již nad začátku 1. cvičení. 

       Prezence nutná k zápočtu - listopad:

       7.11. až 9.11. a 14.11. až 16.11. - první část DENNÍ SVĚTLO - 2 vyučovací hodiny, výklad a práce na úloze DS .

       + v dalším termínu za 14 dní, 21.11. až 23.11. a 28.11. až 30.11.,  druhá část UMĚLÉ SVĚTLO - 2 vyučovací hodiny, výklad a práce na úloze US + případná kozultace 1. části.

       Konzultace zejména 2. části jsou možné i v prosinci ve vypsaných termínech v mč. 435, konzultuje ten, kdo vedl cvičení:

       Z. STÝBLO:             středa 9:15 - 13:00 + čtvrtek 9:15 - 13:00, ve středu 6. 12. a 13. 12. 2017 konzultace odpadají                                                                  21. 12. 2017 konzultace 13:00 -16:00

       J. PAROUBEK           úterý 10:00 - 12:00 + čtvrtek 14:00 - 16:00, místnost č. 435

       Odevzdání pouze na MOODLE.

       MOODLE přístupný ze stánek FA - změna hesla:       sp54

       Formát pouze JPG, 2x A3 max. 2,0 MB, dodržení formátu, velikosti a způsobu dodevzdání na MOODLE je neopomenutelnou a nutnou podmíkou dokončení a udělení zápočtu z cvičení.            

                                                                                                                                      Zbyšek Stýblo

        

       1. Zadání cvičení SVĚTLO PDF 2 MB
       2. Výklad DENNÍ SVĚTLO PDF 8 MB
       3. Návod DENNÍ SVĚTLO PDF 8 MB
       4. Výklad UMĚLÉ SVĚTLO PDF 5 MB
       5. Návod UMĚLÉ SVĚTLO PDF 8 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Bezbariérové řešení staveb 2017

       1. NS I_bezbariérové řešení staveb_zadání cvičení PDF 4 MB
       2. NS I_bezbariérové řešení staveb_cvičení_seznam lesoparků PDF 41 KB
       3. NS I_bezbariérové řešení staveb_přednáška 3.11.2017 PDF 18 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Zápis tématu cvičení a termínu půjčení vozíku a půjčování vozíků

       Kde: u sekretářky ústavu Ing. Tamary Vlasákové, m.č. 532

       Zápis tématu cvičení a termínu půjčení vozíků: od 9. 10. do 20. 10. 2017 denně od 10:00 do 12:00 hod

       Vypůjčení vozíků: pondělí, středa od 10:30 do 11:00 hod, pátek od 9:30 do 10:00 hod

       Vracení vozíků: pondělí, středa od 10:00 do 10:30 hod, pátek  od 9:00 do 9:30 hod

       Upozornění: Vozíky, prosím, vracejte společně s brožurou "Rukověť mapovače" a sklonoměrem. V případě, že brožura nebo sklonoměr nebudou odevzdány současně s vozíkem, vozík nebude převzat.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. IP - RMPT 2014 č. 1051438E000/15118

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Tomandl J., Šestáková I.: Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí

       1. publikace Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí PDF 5 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      

    
    


Please wait …