1. 516DCAD CAD

     Semestr
     1
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     P 3501 V003 Architektura a urbanismus: Architektura, stavitelství a technologie
     Ústavy
     15116 Ústav modelového projektování
    2. Principy CAD systémů, modelování (plochy, objekty, Nurbs, blobmeshes) animace (klíčování snímků, inverzní/následná kinematika), technologie simulací (světlo, struktura), datové systémy (IFC, BIM).
     1. 01/01

     Sylabus předmětu CAD

    3. Sylabus předmětu CAD

     1. cad PDF 125 KB

    
    


Please wait …