1. 516CAD4 CAD IV

     Semestr
     4
     Přednášky
     0
     Cvičení
     2
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15116 Ústav modelového projektování
    2. Externisté

     a další externisté

    3. Kabinet modelového projektování nabízí opět několik paralelních kurzů. Studenti mohou navázat pokročilejším kurzem na CAD III, případně si osvojit další typy softwaru (viz přehled na www.molab.cz). 1) Visual efects studio Výuka vizuálních efektů a digital workflow. Během semestru se bude pracovat na společném projektu a účastníci si vyzkoušejí nové techniky zpracování digitálních dat. Výuka bude probíhat ve specializovaném atelieru s nejnovějším softwarem. Účastníci musí mít základní teoretické znalosti z oboru vizualizačních technik a minimální praxi v programech CAD, rastrových a vektorových editorech – návaznost na předchozí CAD 3. 2) CAAD - Téma předmětu je DDSS (Design Decision Support System – systém na podporu rozhodování) při architektonickém navrhování. Architekti nemusí využívat počítač jen k tvorbě a organizaci jednotlivých tvarů (standard CAAD). Předmět se zaměřuje na výuku těch počítačových nástrojů a technik, které podporují rozhodovací procesy. Obsah předmětu : teorie a struktura DDSS, Bayesovské sítě, skriptování, způsob strategického výběru, AIDA (Analysis of Interconnected Decision Areas) a základní a přibližné srovnávací techniky. Studenti získají teoretický přehled v této oblasti a naučí se prakticky používat některé techniky při řešení konkrétních problémů. 3) Nabídka výuky dalších CAD softwarů v návaznosti na předmět CAD 3 se zaměřením na BIM systémy.

    
    


Please wait …