1. 516CAD3 CAD III

     Semestr
     3
     Přednášky
     0
     Cvičení
     2
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15116 Ústav modelového projektování
    2. Kabinet modelového projektování se snaží obsáhnout široké spektrum používaných softwarů a technik v projekční praxi a nabízí několik paralelních kurzů (viz přehled na www.molab.cz): 1) Pokročilé techniky modelování, vizualizací, animací, návaznost na povinný CAD 2 – práce v 3D studio MAX; 2) CAAD - počítačové techniky, které se využívají v architektonickém navrhování - příprava pro experimentální CAAD ateliér, práce v analytickém softwaru Ecotect, parametrické modelování pomocí skriptování; 3) Nabídka výuky dalších CAD softwarů Revit Architecture firmy Autodesk, Rhino firmy McNeel, ArchiCad a MaxonForm firmy Graphisoft, Allplan a Cinema firmy Nemetschek.

    
    


Please wait …