1. 516CAD2 CAD II

     Semestr
     2
     Přednášky
     0
     Cvičení
     2
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15116 Ústav modelového projektování
    2. Externisté

     Bc. Barbora Kudrnáčová
     Ing. arch. Stanislav Moravec
     další externisté

    3. Navazuje na CAD 1. Základy modelovacího, vizualizačního a animačního softwaru 3D studio MAX a SketchUp - modelování, materiálový editor, práce se světly a s kamerami. Studenti procvičují jednotlivé modelovací techniky, které mohou využít při svých architektonických návrzích. Důraz je kladen na obecné kvalitní výstupy – rendering.

    
    


Please wait …