1. 516CAD1 CAD I

     Semestr
     1
     Přednášky
     0
     Cvičení
     2
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15116 Ústav modelového projektování
    2. Základní informace a uvedení do problematiky CAD obecně. Přehled softwarů této skupiny. Orientace v softwaru AutoCAD, tvorba ve 2D i 3D. Studenti procvičují komplexní využití tohoto softwaru při návrhu, 2D a 3D zobrazení projektů a finální vykreslení, tisk.
      1. 01/03

      vzorové seminární práce z minulých ročníků

      
      1. 01/03

      vzorové seminární práce z minulých ročníků

      

    
    


Please wait …