1. 514DRP4 Památková péče

     Semestr
     2
     Jazyky výuky
     český
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     P 3501 V004 Architektura a urbanismus: Dějiny architektury a památková péče
     Ústavy
     15114 Ústav památkové péče
    2. Předmět připravuje k hlubšímu pochopení památkové péče jako výrazu postoje společnosti ke zděděným hodnotám. Zacílení na historický a společenský kontext vývoje tohoto vztahu a jeho důsledky pro způsoby zacházení s kulturním dědictvím vytváří předpoklady pro zasvěcené a kritické vnímání současné situace památkové péče a uvážlivé koncipování kroků do budoucna. Výuka je založena na diskusích nad vybranými partiemi z děl předních osobností z oblasti teorie památkové péče. Předpokládá se průběžná příprava na probíraná témata a aktivní účast v řízené diskusi. Podle zaměření jednotlivých doktorandů se řídí výběr tématu pojednání, které se zpracovává písemně. (předmět je povinný pro obor Dějiny architektury a památkové péče).
     1. 01/01

     Sylabus předmětu Památková péče


    
    


Please wait …