1. 514DHS7 Obnova a konzervace historických staveb

     Semestr
     2
     Jazyky výuky
     český
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     P 3501 V007 Architektura a urbanismus: Architektura - teorie a tvorba, P 3501 V004 Architektura a urbanismus: Dějiny architektury a památková péče
     Ústavy
     15114 Ústav památkové péče
    2. Souhrnný přehled problematiky obnovy historického stavebního díla a to ve všech vzájemně provázaných souvislostech, od volby přístupu podle oborové metodiky, předprojektovou a projektovou přípravu, až k praktickému ošetření jednotlivých komponentů stavby. Důraz na specifičnost úlohy architekta specialisty v památkové praxi. Zásady ohleduplného přístupu k historickým stavbám, konstrukcím, materiálům. Praktické návody a ukázky možností prezentování architektonického díla minulosti a jeho jednotlivých součástí. Podrobnosti organizační, technické, technologické a výtvarné průpravy v oboru restaurování architektury s důrazem na zachování autenticity památek. Účast památkového technologa a památkáře na výuce. Hodnocení úspěšnosti konkrétních památkových úprav na základě odborných kritérií památkové péče. Výuky je řazena do tématicky navazujících bloků s převahou prezentování pracovních postupů na konkrétních praktických příkladech na konkrétních památkových stavbách. Podle zaměření jednotlivých doktorandů se řídí výběr tématu závěrečného pojednání, které se zpracovává písemně.
     1. 01/01

     Sylabus a předmětu Obnova a konzervace historických staveb

    3. Sylabus předmětu Obnova a konzervace historických staveb

     1. obnova_a_konzervace_historickych_staveb PDF 128 KB

    
    


Please wait …