1. 514DHS5 Vývoj konstrukcí historických staveb

     Semestr
     1
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     P 3501 V004 Architektura a urbanismus: Dějiny architektury a památková péče
     Ústavy
     15114 Ústav památkové péče
    2. Upřesňování informací o časovém vývoji jednotlivých druhů konstrukcí a doplňků historických staveb od středověku do přelomu 19. a 20. století, pojímané jako jedna ze základních složek zkoumání dějin architektury a stavitelství resp. stavebně historického průzkumu. Informace o historických stavebních plánech, vlivu historického stavebního práva na inovace konstrukcí a také kontakt s právě probíhajícími výzkumy. Rámcová témata seminářů: význam konstrukce pro stavební dílo a jeho poznání, dřevěné konstrukce stěn, zděné stěny – jejich ztužování a zabezpečení otvorů, dřevěné stropy, klenby, krovy, vytápěcí systémy, dveře a jejich zavěšování, okna, kovářské a zámečnické práce.
     1. 01/01

     Sylabus předmětu Vývoj konstrukcí historických staveb

    3. Sylabus předmětu Vývoj konstrukcí historických staveb

     1. vyvoj_konstrukci_historickych_staveb PDF 126 KB

    
    


Please wait …