1. 514PP2 Památková péče II

     Semestr
     8
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15114 Ústav památkové péče
    2. Vyučující

     1. Ing. arch. Jan Pešta
    3. Předmět formou přednášek seznamuje s vývojem stavebních konstrukcí od středověku do počátku 20. století. Látka je rozčleněna do jednotlivých tématických okruhů a přináší základní přehled o svislých konstrukcích zděných i dřevěných, stropech, klenbách, střechách a krovech, schodech, povrchových úpravách, výplních otvorů, technickém vybavení a doplňujících konstrukcích. V rámci výuky studenti uplatní získané znalosti při tvorbě seminární práce, zaměřené na rozbor konstrukcí vybrané historické stavby.

    
    


Please wait …