1. Cílem předmětu je prohloubit znalosti z teorie architektury a rozvíjet schopnost samostatného kritického myšlení; zároveň ukázat širší kulturní kontext architektonického diskursu. Důraz bude kladen na problematiku teorie architektury 20. století a na současnou teoretickou reflexi architektury. Východiskem bude teorie moderní architektury; dále se předmět zabývá teorií architektury ovlivněnou strukturalismem, sémiotikou, fenomenologií, poststrukturalismem a současnými přístupy.
     1. 01/01

     Sylabus Teorie architektury

    2. Sylabus předmětu Teorie architektury

     1. teorie_architektury PDF 128 KB

    
    


Please wait …