1. 513KUL Kulturologie - Filosofie dějin kultury

     Semestr
     5
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15113 Ústav teorie a dějin architektury
    2. Předmět zahrnuje kulturně-civilizační vývoj v časovém rámci od starověkého Řecka po současnost. Každé téma je spojeno se sondami do problémů – důraz je kladen na seznámení s novými poznatky a interpretacemi. Kulturní a civilizační vývoj se probírá tak, aby se odkrývaly proměny v chápání přírody, techniky a v sebeporozumění člověka samého – jednotlivá historická období se ukazují jako věk konkrétně panujícího paradigmatu. Tím je vytvářen předpoklad pro posuzování věcí a vztahů, kulturních a civilizačních artefaktů v širších souvislostech, překračujících hranice jednoho oboru či specializace. Cílem je poskytnutí fundamentu pro porozumění vývoji evropské kultury a civilizace v minulosti i v soudobých proměnách.

    
    


Please wait …