1. 513HS1 LA, Historické stavby a sídla I

     Semestr
     7
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15113 Ústav teorie a dějin architektury
     1. Studijní modul
      PP Památková péče
      Typ
      povinný
     2. Studijní modul
      ZKA Zahradní a krajinná architektura
      Typ
      povinně volitelný
    2. Vyučující

     1. Ing. arch. Jan Pešta
    3. Rozvrh přednášek a zadání seminární práce LA

     1. PEŠTA rozvrh 2014 LA PDF 211 KB
     2. PEŠTA zadání seminární práce LA 2014 PDF 184 KB

    
    


Please wait …