1. 513F2 Filosofie II

     Semestr
     3
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15113 Ústav teorie a dějin architektury
    2. Filosofie období renesance, reformace a protireformace, počátky novověkého myšlení a moderní vědy v 17. století (zvláštní pozornost je věnována zrodu novověkého obrazu světa a člověka, galileovsko-karteziánské racionalitě), osvícenství a moderní dobu. Cyklus přednášek uzavírají filosofické směry pozdní moderny.

    
    


Please wait …