1. 513F1D Filosofie I

     Semestr
     1
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15113 Ústav teorie a dějin architektury
    2. Předmět zachycuje vývoj filosofického myšlení ve vazbě na kulturně-civilizační vývoj od starověku přes středověk až k počátkům renesance. Cílem je vytvoření základu pro porozumění dalším oborům, zejména dějinám architektury, sociologii, umění a estetice. Dějiny filosofie jako intelektuální biografie lidstva vedou studenty k tomu, aby člověka, kulturu a civilizaci nahlédli z hlediska dějinných proměn potřeb, hodnot a aspirací.

    
    


Please wait …