1. 513DU2D Dějiny umění II

     Semestr
     4
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15113 Ústav teorie a dějin architektury
    2. Nastínění proměn euro-amerického a českého umění v průběhu 20. století. Podle tradičního chronologického klíče budou posluchači seznámeni se základními proudy meziválečných avantgard a vybranými trendy poválečného výtvarného umění. Zvláštní důraz bude kladen na místo výtvarného umění v mocenských strukturách a jeho vztahy k dobovým ideologiím.

    
    


Please wait …