1. 513DU1B Dějiny umění I

     Semestr
     3
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15113 Ústav teorie a dějin architektury
    2. První část semestru bude věnovaná úvodu do dějin umění – objasní základní pojmy oboru, rozebere proměny funkcí a recepce výtvarného artefaktu, představí instituce uměleckého života (umělecký mecenát, sběratelství, muzejnictví) a provede základní přehled ikonografických námětů umění středověku a novověku. Ve druhé části semestru budou posluchači seznámeni s hlavními problémy euro-amerického a českého umění přelomu 19. a 20. století.

    
    


Please wait …