1. 513DT Dějiny techniky

     Semestr
     3
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15113 Ústav teorie a dějin architektury
    2. Předmět bude seznamovat s dějinami techniky od nejstarších dob po současnost. Cílem výkladu bude mimo jiné nastínění souvislostí mezi technickým pokrokem a užitým uměním, designem, stavitelstvím i architekturou. Výklad se však bude zabývat také širším, celospolečenským odrazem technologického vývoje, tedy dopadem popisovaných technických změn na fungování společnosti i život jednotlivce.

     Přednášky budou zaměřeny tematicky a představí postupný vývoj několika fenoménů klíčových pro historii lidstva a jeho technologický vývoj. Jednotlivá témata budou vykládána chronologicky, s přesahem do budoucnosti (vč. utopických představ). Součástí cyklu bude rovněž přednáška zabývající se pokrokem ve vědě a technice jako inspiračním zdrojem pro výtvarné umění a design. Jedna z hodina bude věnována exkurzi do NTM v Praze.

     PRO ZS 2017/2018: DOPORUČENÁ LITERATURA (V KNIHOVNĚ ÚSTAVU TEORIE A DĚJIN ARCHITEKTURY, 7. PATRO FA ČVUT)

     - Henry Petroski, Evolution of Useful Things. How Everyday Artifacts - from Forks and Pins to Paper Clips - Came To Be as They Are, New York, 1994.

     - Henry Petroski, To Engineer Is Human. The Role of Failure in Successful Design, New York, 1992.

    3. Dějiny techniky - ukončení předmětu

     1. DT_semestralni prace_zadani_ 2017-18 PDF 468 KB
    4. Termín pro konzultaci tématu a literatury: 20. 11. 2017 /e-mailem na dejiny.techniky@gmail.com

     Termín pro zaslání hotových prací: 18. 12. 2017 /e-mailem na dejiny.techniky@gmail.com

     PROSÍM, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE ZADÁNÍ!! (KE STAŽENÍ VÝŠE NEBO K VYZVEDNUTÍ V KNIHOVNĚ ÚSTAVU TEORIE A DĚJIN ARCHITEKTURY - FA ČVUT, 7. PATRO)

    5. Dějiny techniky - vybrané závěrečné práce (ZS 2015/2016 a ZS 2016/2017)

     1. SEKERA_Kryštof David PDF 522 KB
     2. ZUBNÍ KARTÁČEK_Aneta Kalousková PDF 1 MB
     3. POI_Daniela Mojžíšová PDF 1 MB
     4. INZULINOVÁ PUMPA_Ondřej Pelák PDF 1 MB
     5. CEPÍN_Jan Kulhánek PDF 1 MB
     6. SEDLO_Tereza Růžičková PDF 7 MB
     7. SPONKA_Ester Kalhousová PDF 714 KB
     8. VRTAČKA_Karel Eliáš PDF 4 MB
     1. Pokusy s Guerickovou elektrikou (Steiner - Veselý, Světlo a síla, Praha 1939, s. 263)

     Pokusy s Guerickovou elektrikou (Steiner - Veselý, Světlo a síla, Praha 1939, s. 263)


    
    


Please wait …