1. 513AK1 Architektonická kompozice I

     Semestr
     1
     Přednášky
     1
     Cvičení
     1
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     z, zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15113 Ústav teorie a dějin architektury
    2. Výuka kompozice patří k základům teoretických předmětů oboru architektura. Jejím obsahem jsou obecné zásady architektonické kompozice, skladby a formy architektonického prostoru. Výklad vychází ze základních kompozičních kategorií. Všímá si prostorové stránky kompozice a možnosti vyjádření architektonického záměru kompozicí. Ověření praktické prostorové orientace a architektonického vidění je součástí komplexně vykládaného předmětu. Všechny zásady jsou dokumentovány jak na historické, tak soudobé architektuře.
    3. AK1 - Program cvičení

     1. AK1_program_cviceni PDF 168 KB
    4. AK1 - Harmonogram

     1. AK_cv2012-13 DOC 36 KB

    
    


Please wait …