1. 512DHS4 Historická zástavba české vesnice

     Semestr
     1
     Jazyky výuky
     český
     Typ
     volitelný
     Studijní programy
     P 3501 V010 Architektura a urbanismus: Urbanismus a územní plánování, P 3501 V004 Architektura a urbanismus: Dějiny architektury a památková péče
    2. Vyučující

     1. Ing. arch. Jan Pešta
    3. Podrobné poznání historické vesnické stavební tvorby, tj. nejen vývoje typologie a konstrukcí objektů, ale i vývoje vesnického urbanismu a historické sociální skladby vesnice. Tématická skladba seminářů je závislá na konkrétní sestavě zúčastněných doktorandů a úrovni jejich vědomostí. Kromě zájemců právě o tuto problematiku je povaha probíraného materiálu vhodná i jako průprava pro podrobnější studium stavebně historického průzkumu, historické typologie a konstrukcí a také pro doktorandy, kteří se budou zabývat různými hledisky regenerace vesnického prostředí v rámci jiných oborů nebo na jiných vysokých školách.

    
    


Please wait …