1. 512SOC1 Sociologie a psychologie I

     Semestr
     3
     Přednášky
     1
     Cvičení
     0
     Kredity
     1
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15113 Ústav teorie a dějin architektury
    2. Externisté

     Mgr. Marcel Tomášek, MA

    3. Uvedení do základních teoretických modelů a interpretací sociální skutečnosti soudobých sociologických a psychologických teorií. Studenti získají přehled současných sociologických paradigmat a pojmů, poskytující vhled do moderní a postmoderní společnosti v sociálně psychologickém kontextu. Interakce jako produkce – konstrukce sociální reality. Zásadní proměny životního způsobu, stylu a slohu v souvislosti se současným evropským prostorem. Sociologie v kontextu architektury – architektura jako sociální médium. Interdisciplinarita jako pramen inspirace.

    
    


Please wait …