1. 511VT3 Výtvarná tvorba III - Modelování

     Semestr
     3
     Přednášky
     0
     Cvičení
     2
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15111 Ústav výtvarné tvorby
    2. Vyučující

     1. MgA. Zorka Krejčí
    3. Modelování je výtvarná disciplína umožňující studentu využít schopnost vnímat hmotu a jejím prostřednictvím proporční a prostorové vztahy. Haptická zkušenost vede k úvaze o konstrukci, vypnutosti a jasné definici tvaru, tektonice a struktuře, včetně detailu.

    
    


Please wait …