1. 511VT1B Výtvarná tvorba I - Základy kresby

     Semestr
     1
     Přednášky
     0
     Cvičení
     2
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     , klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15111 Ústav výtvarné tvorby
    2. Výuka základů kresby programově směřuje ke schopnosti studenta zobrazit předměty v prostoru, vnímat proporční vztahy a uplatnit lineární perspektivu pro zobrazení komplexu objektů včetně stínování (zachycení světla, vrženého a vlastního stínu). Výuka je doplněna výkladem o barvách a jejich působení v prostoru. postupuje se od vysvětlení principů perspektivního zobrazování, od jednoduché skici ke komplexní studii, zobrazení objektu v prostoru, jednoduchého interiéru, případně dotvořením zadání podle vlastní invence. Cílem předmětu je osvojení perspektivního zobrazení, zvládnutí kresby od základních kubických tvarů ke složitějším tvarům až po kresbu jednoduchého interiéru, charakterizovaného jasnými prostorovými, proporčními vztahy i barevnou a světelnou charakteristikou, příznačnou pro daný prostor. Student postupuje od konkrétního (zátiší, interiér) k odvozenému.


    
    


Please wait …